Roszczenia odszkodowawcze w UK

To nie żart – szacunki pokazują, że każdego roku w UK z powodu obrażeń ciała cierpi ponad 3 miliony osób. Mają one miejsce w różnych okolicznościach – niezmiennie jednak najczęściej są to uszkodzenia ciała na terenie pracy bądź w samochodzie, związane z wypadkami komunikacyjnymi. Tylko niewielka część wypadków jest z naszej winy – częściej cierpimy bo zawinił ktoś bądź coś innego. Co wtedy?

Prawo ubiegania się o odszkodowanie w UK– to musisz wiedzieć.

Niestety – prawo angielskie związane z roszczeniami odszkodowawczymi mającymi związek z obrażeniami ciała to sprawa niezwykle skomplikowana. Ale widać, że jeśli już dochodzi do takiej sprawy to idzie ona dość sprawnie. Najważniejsze jest wiedzieć gdzie się zgłosić i z jakiej pomocy skorzystać. Jedną z niezwykle istotnych informacji jest ta, że liczne kancelarie prawne oferują darmowe konsultacje wstępne. To wielka pomoc tym bardziej, że zwykle już na tym etapie specjalista jest w stanie nam powiedzieć, czy gra w ogóle jest warta świeczki.

Roszczenia wydają się uzasadnione. Co dalej?

Jeśli po konsultacjach wstępnych mamy wiedzę, że tak – warto się starać o odszkodowania przychodzi kolejny etap w którym chodzi o to, by pozyskać i przedstawić informacje o wypadku i poniesionej szkodzie, które są niezbędne jeśli chodzi o możliwość prawnika do przeanalizowania Twojej sprawy.

Chodzi między innymi o to:

  • kiedy dokładniej miał miejsce wypadek (data i miejsce)
  • jak dokładnie wyglądał wypadek
  • by podać dane kontaktowe świadków zajścia (jeśli takowi byli)

To nie wszystko – istotne jest również podanie szczegółowych danych na temat obrażeń (diagnozy medyczne, dotychczasowe leczenie). Przynależność do związków zawodowych też jest ważna, bo wtedy np. można liczyć na bezpłatną reprezentację prawną. I to jeszcze nie koniec! Prawo angielskie w odniesieniu do możliwości prowadzenia sprawy o odszkodowanie za wypadek w UK wymaga również tego by dostarczyć oficjalne  potwierdzenie strat finansowych poniesionych z tytułu zaistniałego wypadku (np. koszty leczenia). Niezbędne okazuje się także posiadanie kopii polis ubezpieczeniowych i nie bez znaczenia są także informacje tyczące się ewentualnych wcześniejszych wypadków, o tyle o ile miały one miejsce w podobnych do aktualnych okoliczności.

Zasadność roszczeń – kto i jak to ustala?

Prawnik – po analizie dostarczonych przez Ciebie informacji może dokonać oceny. Następnie doradzi co można zrobić, a jeśli będziesz chciał – określi czy sam podejmie się prowadzania przedłożonej przez ciebie sprawy. Co następnie? Jak wygląda ten proces?

  1. Wystosowanie przez prawnika formalnego listu z zarzutami.
  2. Przeprowadzanie własnego dochodzenia przez oskarżonego.
  3. Ustosunkowanie się do postawionych zarzutów.
  4. przyjęcie odpowiedzialności → dążenie do zakończenia sprawy, ustalenie warunków
  5. odmowa przyjęcia odpowiedzialności → skierowanie sprawy do sądu

Długość trwania całego tego procesu jest w głównej mierze uzależniona od postawy podmiotu oskarżonego wobec postawionego zarzutu. Jak się można domyślić – im bardziej neguje, tym dłużej to trwa.

Więcej informacji na stronie http://odszkodowanie.org.uk/