Powrót do pracy po wypadku

Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu w miejscu pracy, po czym skorzystałeś z pomocy kancelarii prawnej, która uzyskała dla Ciebie stosowane odszkodowanie w UK, możesz czuć się nieco niezręcznie decydując się na powrót do pracy u tego samego pracodawcy. I jest to całkowicie zrozumiałe.

Wielu powracających do pracy zarobkowej pracowników obawia się odrzucenia przez współpracowników i szefów objawiającego się m.in. niechęcią do rozmów, ale i zarzutami o naruszeniu niepisanego kodeksu pracy. Jeżeli i my znajdziemy się w takiej lub podobnej sytuacji przede wszystkim nie popadajmy w czarną rozpacz, bo tak naprawdę nie zrobiliśmy niczego złego. Po prostu skorzystaliśmy z przysługującego nam odszkodowania, które wypłaciła firma ubezpieczeniowa pracodawcy.

Pamiętajmy, że każdy musi ponosić konsekwencje za swoje błędy. Nie inaczej jest w przypadku pracodawców, którzy nie potrafili bądź nie potrafią stworzyć i zagwarantować swoim pracownikom bezpiecznego miejsca pracy. Wszelkie niedopatrzenia czy uchybienia przez pracodawcę będą rozstrzygane przy okazji roszczenia z tytułu wypadku przy pracy. Przeciwko pracodawcy mogą również odbywać się inne sprawy karne.

Decydując się na powrót do pracy po przebytym wypadku miejmy jeszcze na uwadze jeden ważny aspekt. Otóż, jeżeli pracowaliśmy u tego samego pracodawcy dłużej niż 12 miesięcy, nie możemy zostać zwolnieni bez wyraźnej przyczyny jak i bez stosownego okresu wypowiedzenia. Zwolnienie z powodu roszczenia o odszkodowanie jest praktyką niedozwoloną i żaden pracodawca nie może tego zrobić pod groźbą poważnych konsekwencji. Dlatego też warto znać swoje prawa i umieć je wykorzystać nie tylko w sytuacjach podbramkowych, ale i w życiu codziennym.