Odszkodowanie za pobicie w UK

Polonia mieszkająca na terenie Wielkiej Brytanii nie jest lubiana przez wszystkich anglików. Po części niechęć do naszych rodaków podyktowana jest złym zachowaniem w miejscach publicznych, nadmiarem spożywanego alkoholu czy mniejszymi lub większymi oszustwami. Oczywiście nieodpowiednie zachowanie nie dotyczy wszystkich, a jedynie niewielkiego procenta polaków, niemniej jednak do wyrobienia sobie opinii pijaków, złodziei i awanturników nie potrzeba wielu osób, a jedynie sprawnie działająca poczta pantoflowa i nagłaśnianie przez media pojedynczych aktów wandalizmu z udziałem polaków.

Polacy posiadający nienajlepszą opinię wśród anglików narażeni są na różnej maści przestępstwa kryminalne, w tym akty agresji, pobicia i napaści. Niezależnie od formy przestępstwa oraz doznanego uszczerbku na zdrowiu należy mieć świadomość, że należy nam się odszkodowanie, tym bardziej, że to właśnie my staliśmy się niewinnymi ofiarami. W celu uzyskania zadośćuczynienia na skutek napaści czy pobicia możemy zgłosić się do CICA, czyli Criminal Injuries Compensation Authority, które zostało powołane przez rząd Wielkiej Brytanii do udzielania pomocy ofiarom przestępstw kryminalnych, które doznały zarówno fizycznych jak i psychicznych obrażeń. Ponadto prawo do odszkodowania mają również osoby pozostające na utrzymaniu poszkodowanego, który zmarł na skutek czynnej napaści (np. żona, dziecko, rodzice itd.).

Wysokość odszkodowania w UK

Na terenie Anglii powszechnie stosuje się specjalne tabele obejmujące 25 poziomów odszkodowania, przy czym każdy poziom stanowi konkretną i określoną kwotę odszkodowania (przyp. red. najniższy poziom wynosi £1000, a najwyższy £250.000).

Jak zatem dochodzić swoich praw i należnego nam odszkodowania za pobicie mające miejsce na terenie Wielkiej Brytanii? Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić jest zawiadomienie policji i pogotowia. Na złożenie podania do CICA mamy 2 lata czasu od momentu pobicia, jednak im szybciej złożymy podanie tym lepiej. Jeżeli złożone roszczenie okaże się zasadne, odszkodowanie zostanie wypłacone w terminie 12 miesięcy, przy czym okres ten może ulec przedłużeniu, jeżeli w tym samym czasie toczy się proces karny sprawcy mogący mieć wpływ na decyzje CICA.