Odszkodowania dla pasażerów w UK

Przebywając w Wielkiej Brytanii jesteśmy narażeni na szereg różnorakich wypadków. Te przykre incydenty mogą nam przytrafić się w pracy, mogą to być również wypadki drogowe, w których sami jesteśmy kierowcami samochodów, motorów i rowerów. Innym rodzajem wypadków są te, w których bierzemy udział, np. jako pasażerowie środków komunikacji. Jednakże bez względu na rodzaj wypadku mamy szansę na uzyskanie należnego nam odszkodowania.

O wypadkach pasażerów słów kilka…

Nie musimy być kierowcami pojazdów, aby być narażonymi na wypadki, w wyniku których doznać możemy mniejszego lub mniejszego uszczerbku na zdrowiu. Pasażerowie także stosunkowo często są ofiarami wypadków komunikacyjnych, do których dochodzi nie z ich winy. Każdy tego rodzaju incydent, który miał miejsce na terenie Anglii upoważnia osobę poszkodowaną do złożenia stosownego roszczenia w sprawie o odszkodowanie. I nie ma znaczenia czy do wypadku doszło z winy kierowcy pojazdu, w którym poszkodowany akurat się znajdował.

Odnosząc mniejsze bądź większe obrażenia fizyczne lub psychiczne masz pełne prawo ubiegać się o odszkodowanie. Wszak to właśnie Ty ucierpiałeś w wypadku i w ramach rekompensaty należy Ci się pieniężne zadośćuczynienie. Pamiętaj jednak, że odszkodowania nie wypłaci sprawca wypadku, ale jego ubezpieczyciel, dlatego też nie próbuj załatwiać tego typu spraw „na boku”, ale skorzystaj z pomocy wyspecjalizowanych kancelarii prawniczych, które zajmą się uzyskaniem należnego odszkodowania nie pobierając od Ciebie ani grosza (przyp. red. wynagrodzenie kancelarii stanowią pieniądze od firmy ubezpieczeniowej sprawcy wypadku wraz z Twoim odszkodowaniem).

Z powyższych informacji jasno więc wynika, że wszelkie koszty ponoszą firmy ubezpieczeniowe sprawcy i ofiary wypadku. Natomiast wypłacone odszkodowanie ma za zadanie zrekompensować poszkodowanemu pasażerowi cierpienia fizyczne i psychiczne, pokryć koszty leczenia czy ewentualnej rehabilitacji.