Miałeś na wypadek na budowie? Dowiedz się, co Ci się należy!

Jeśli doznałeś obrażeń podczas pracy na budowie, wszelkie wynikające z tego roszczenia prawne mogą zostać uwzględnione przez przepisy dotyczące odszkodowań pracowniczych, w zależności od Twojej sytuacji zatrudnienia i stopnia, w jakim Twój pracodawca jest odpowiedzialny za twoje obrażenia.

Poniżej znajduje się krótki przegląd typowej procedury odszkodowawczej dla pracowników którzy mają za sobą wypadek na budowie, ale pamiętaj, że Twój adwokat określi zakres odpowiedzialności Twojego pracodawcy, biorąc pod uwagę wszelkie indywidualne aspekty sprawy. Pamiętaj też, że strony inne niż Twój pracodawca mogą być prawnie odpowiedzialne za Twoje obrażenia (takie jak zewnętrzni kontrahenci, właściciele nieruchomości lub producenci sprzętu), a zwrot kosztów od tych stron nie będzie podlegał prawom odszkodowawczym działającym w odniesieniu do pracowników.

Czym jest odszkodowanie w UK dla pracowników?

Kompensacja pracowników to system prawny określający konkretne świadczenia, do których uprawniony jest poszkodowany pracownik, w tym utracone wynagrodzenie i koszty leczenia. Jest to ważna strefa bezpieczeństwa dla pracowników, którzy odnieśli obrażenia podczas wykonywania pracy na budowie, gdzie ryzyko wypadków jest większe niż w większości branż.

Zgodnie z prawem obowiązującym w większości państw, każda firma musi mieć ubezpieczenie od odszkodowań pracowniczych na pokrycie kosztów swoich pracowników. Złożenie wniosku o odszkodowanie pracownicze jest podobne do zgłoszenia innego roszczenia ubezpieczeniowego. Nie jest to proces sądowy przeciwko pracodawcy, a raczej wniosek o świadczenia, tyle że za wypadek na budowie.

Opieka medyczna po wypadku na budowie

Poszkodowany ma prawo do wszelkiej niezbędnej pomocy w celu wyleczenia lub złagodzenia skutków obrażeń. W ramach rekompensaty za opiekę medyczną są wszystkie rachunki medyczne, recepty, a nawet przejazdy w obie strony do szpitala.

W ramach świadczeń z tytułu rekompensat pracowniczych pacjent może być zmuszony skorzystać z usług lekarza zakładowego, ale tylko przez maksymalnie 30 dni. Po tym czasie pacjent może wybrać innego lekarza, na co może złożyć pisemną prośbę.

Tymczasowa niepełnosprawność a wypadek na budowie

Jeżeli poszkodowany musi poświęcić czas wolny od pracy z przyczyn medycznych związanych z wypadkiem budowlanym na rehabilitację, może on być uprawniony do tymczasowej renty inwalidzkiej. To zapewnia częściową rekompensatę za utracone wynagrodzenie. Istnieją określone maksymalne i minimalne limity stawki wynagrodzenia, ale zwykle wynosi to około dwóch trzecich przeciętnego tygodniowego wynagrodzenia brutto i jest wypłacane co dwa tygodnie.

Trwała niepełnosprawność a wypadek na budowie

Jeśli pracownik nie może całkowicie wyleczyć się z powodu urazu, może być uprawniony do rekompensaty pieniężnej. Stała niepełnosprawność oznacza, że poszkodowany utracił zdolność do konkurowania na otwartym rynku pracy pełnosprawnych pracowników. Kwota i stawka, w jakiej jest to wypłacane, zależy od tego, w jakim stopniu szkoda ma wpływ na działania. Inne elementy brane pod uwagę to wiek, zawód i zarobki w momencie powstania szkody.