Co nam się należy za wypadek w pracy?

Choć największe fale emigracji mamy już za sobą, nadal wielu Polaków pracuje na Wyspach Brytyjskich. Nie brakuje również takich, którzy dopiero zastanawiają się nad wyjazdem zarobkowym do Zjednoczonego Królestwa. Warto zatem uzupełnić wiedzę na temat odszkodowania z tytułu wypadku w pracy, przepisy brytyjskie różnią się bowiem nieco od tych, jakie obowiązują w Polsce.

Definicja wypadku w pracy w UK
Ustawodawca precyzyjnie określa, czym jest wypadek w pracy. Zakłada, że powstaje on w konsekwencji wykonywania czynności związanych z pracą. Co więcej przepisy wspominają nie tylko o szkodach fizycznych poniesionych w jego następstwie, ale i o szkodach psychicznych.

Co nam się należy za wypadek w UK?
Bez względu na to, z jakiego rodzaju wypadkiem mamy do czynienia, o odszkodowaniu z jego tytułu możemy myśleć jedynie wówczas, gdy zostanie on zgłoszony do przełożonego. W Wielkiej Brytanii obowiązuje tak zwana książka wypadków, warto więc zadbać o to, aby znalazły się w niej wszystkie dane na temat incydentu.
Już po wypadku możemy liczyć na odpowiednio wysoko płatne dni wolne, jeśli dochodzenie do zdrowia wymaga nieobecności w pracy. Powaga wypadku pozwala nam też na staranie się o inne rodzaje wsparcia finansowego, warto przy tym pamiętać, że niektóre formy pomocy mogą być nam wypłacane nawet po powrocie do pracy.

Na jakie odszkodowanie możemy liczyć?
Obowiązujące w Wielkiej Brytanii przepisy jasno mówią o tym, że na odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy możemy liczyć jedynie wówczas, gdy nie doszło do niego z naszej winy. Co ważne, mamy szansę nie tylko na klasyczne odszkodowanie zdrowotne uzyskane jako rekompensata za poniesione przez nas uraz. Możemy starać się też o odszkodowanie za czas, w którym wypadek pozbawił nas możliwości wykonywania obowiązków zawodowych oraz o zwrot poniesionych przez nas kosztów leczenia i dochodzenia do zdrowia. Prawo brytyjskie daje nam również prawo do ubiegania się o odszkodowanie za utratę dochodów, a także za zniszczenie mienia należącego do nas, jeśli doszło do niego w konsekwencji wypadku.